Gunnar Petersson © 2009 

 

Nyheter

 

• Leader för landsbygdsutveckling

Lundaland och över 60 ytterligare Leaderområden kommer under våren 2009 att kunna börja verka. Inom landsbygdsprogrammet finns utrymme för projekt som stödjer lokal kapitalbildning.

Se mera här 

 

• Donera din aktieutdelning skattefritt


Om du donerar din utdelning så slipper du betala den normala skatten på 30% som gäller aktieutdelningar. Detta är möjligt då domen i Regeringsrätten säger att det är mottagaren av aktieutdelningen som ska stå för beskattningen. Ideella organisationer, behöver normalt inte betala vare sig reavinstskatt eller utdelningsskatt då de är begränsat skattskyldiga.  Tänk efter om du vill donera din aktieutdelning till en ideell organisation, så ställer också staten upp och stödjer ditt initiativ. 


 

• Hela Sverige skall leva

Söker finansiering till ett nytt projekt inom området att samla lokalt kapital i en bygd, för att kunna driva verksamhet under 2009. Se mera här

 

 

 

Vi samlar information och idéer kring hur en bygd kan samla lokalt kapital med ett enda syfte att stärka bygden och därmed alla som bor i denna bygd.

 

 

Kommuninvånarna i mindre orter upplever ofta att kommunen de tillhör "glömmer bort dem utanför centralorten".

 

"Skolan hotas av nedläggning, fritidsgården har stängt, busstrafiken minskar turtätheten, bensinstationen kommer att stänga, livsmedelshandlaren har stängt, bankkontoret lade ner för några år sedan, postens kassaservice har upphört, ungdomarna flyttar till stan, nytt badhus byggs i stan, ny inomhusarena i stan, nya parker i stan, upprustning av Medborgarhuset i stan, ..."

 

Bygdebolag är ett allmännyttigt aktiebolag där alla aktieägare kommer från bygden, som har särskilda (svb) tillägget, vilket betyder att endast begränsad vinstutdelning till aktieägare får ske.  Se mera här om Flyinge Bygdebolag

 

Tanken med bygdebolag är att en eller flera ideella föreningar som verkar inom en bygd har aktiemajoriteten i bygdebolaget och därmed fär hela bygden ett demokratiskt inflytande. Därtill att så många som möjligt av dessa föreningars medlemmar även är B-aktieägare.

Se mera här om bygdebolag

 

Bygdekonto.se  vill främja alla former av sparande där någon liten del går till allmännyttig aktör inom bygden som exempelvis en ideell förening med ett bygdebolag.

 

Bygdefond är en möjlighet för personer som önskar donera pengar till bygdens bästa. Man kan då skriva in att de donerade medlen skall gå till särskilda projekt.

 

 

 

 

Bygdekonto.se vill utveckla olika former av sparande som på ett enkelt sätt gör det möjligt för bygdens folk att medverka till lokal utveckling.

 

 

 

Bygdebolag, bygdekonto, bygdefonder som på ett smidigt sätt ger bygden något större möjlighet att verka för en starkare bygd.